Zakres kursu:

Warsztaty psychologiczne, zasady działania ośrodków pomocy, regulamin i obowiązki opiekunki, cechy opiekunki i współpraca ze środowiskiem, postępowanie w przypadku choroby i w okresie zdrowienia, higiena chorego i zabiegi pielęgnacyjne na zlecenie lekarza, zasady żywienia, postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, psychologia rozwojowa wieku dziecięcego, psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem upośledzonym, chorym, nadpobudliwym i zahamowanym, psychologia wychowawcza, twórcze wychowywanie dziecka, gry i zabawy ruchowe, profilaktyka zdrowotna 


Czas trwania: 150 godzin

Wymagania:

Wykształcenie średnie 


Zaświadczenia i certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Atuty:

--


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.