Plan zajęć 2018 / 2019

 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
 
Nauka trwa:
- 3 lata -  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
3) 3 zdjęcia
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły.
Praca kontrolna - wzór strony tytułowej.
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 84 z dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Kuratora Oświaty w Płocku nr 48/98 z dnia 01 września 1998 r.
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015
 
Forma zaoczna.

 
Szkoła Policealna dla Dorosłych:
 
W następujących zawodach:
- technik usług kosmetycznych
- technik informatyk
- technik rachunkowości
- technik bhp  
 
Nauka trwa od 1 do 2 lat w zależności od wybranego zawodu.
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej
3) 3 zdjęcia
4) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły.
Praca kontrolna - wzór strony tytułowej.
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 118 z dnia 01.09.2003r oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2003r nr WOK.I.4321/31/03
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015
 
Forma zaoczna.
 
Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.

Zapraszamy !
- Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
- Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
- Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną