TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

02.09.2021r. (czwartek)

I TI               Dominika Smolarek-Felczak  godz.1615  sala 319

I TF              Małgorzata Tomaszewska     godz.1600  sala 316

II TI              Anna Mielczarek-Gomoła     godz.1600  sala 206

II TF             Grażyna Kobierecka               godz.1600  sala 312

III TI (P)       Renata Cichecka                      godz.1600  sala 309

III TF (P)       Leszek Moczybroda               godz.1530  sala 307

III TI/F (G)   Dagmara Zawadzka               godz.1600  sala 304

09.09.2021r.   (czwartek)

IV TI (G)       Maria Robak                        godz. 1600 sala 206

 


TECHNIKUM - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

 • technik programista
 • technik informatyk,  E-SPORT
 • technik usług fryzjerskich z elementami kosmetyki
 • technik mechanik
 • technik ekonomista

Nauka trwa 5 lat.

Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Wymagane dokumenty: 

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie

 

Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 119 z dnia 30 września 2003 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2003 r. nr WOK.I.4321/36/03

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 

Zapraszamy

 • Gwarantujemy wysoki posiom kształcenia.
 • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
 • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

PLIKI DO POBRANIA:


STATUT: