LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA BEZPŁATNA

  • z elementami kosmetyki
  • z elementami dietetyki
  • z elementami grafiki komputerowej 

 
Nauka trwa 4 lata.

Wymagane dokumenty: 

  • podanie
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia


Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 244 z dnia 5 marca 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2012 r. nr WEK.I.4430.7.2012.JD

 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 
 

Zapraszamy

  • Gwarantujemy wysoki posiom kształcenia.
  • Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
  • Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

FORMULARZ DO POBRANIA: