WYKAZ PODRĘCZNIKÓW:
 
Wykaz prodręczników do Technikum - 2019/2020
 
WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Liceum Ogólnokształcące z elementami kosmetologii - SZKOŁA BEZPŁATNA
 
Nauka trwa 3 lata.

Wymagane dokumenty:   
1) podanie  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
4) 2 zdjęcia  
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 244 z dnia 5 marca 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2012 r. nr WEK.I.4430.7.2012.JD
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015 
 
Technikum - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

- technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii
- technik mechanik
- technik informatyk, E-SPORT
- technik ekonomista

Nauka trwa 4 lata.

Wymagane dokumenty:   
1) podanie  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
4) 2 zdjęcia  
5) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły. 
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 119 z dnia 30 września 2003 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2003 r. nr WOK.I.4321/36/03
 

Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Branżowa Szkoła I Stopnia  - SZKOŁA BEZPŁATNA:
W następujących zawodach:

- fryzjer z elementami kosmetologii
- sprzedawca
- kierowca mechanik
 
Nauka trwa 3 lata.

Wymagane dokumenty:   
1) podanie  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
4) 2 zdjęcia  
5) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły.
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 264 z dnia 5 września 2033 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 września 2013 r. nr WEK.I.4430/43/2013/JD
 
Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015

Zapraszamy !
- Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
- Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt
i  oprogramowanie
- Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną